czym jest movement

Czym jest movement?

Movement jest kombinacją kalisteniki (czyli treningu siłowego opartego o ćwiczenia z wykorzystaniem własnej masy ciała), sztuk walki, parkour (inaczej sztuka przemieszczania się i pokonywania przeszkód stojących na drodze w jak najprostszy i najszybszy sposób), podnoszenia ciężarów i tańca. Movementu jednak nie da się wpasować w żadną konkretną dyscyplinę, bowiem jego esencją jest ekspresja, doświadczenia i możliwości konkretnego człowieka. Tancerz zupełnie inaczej będzie „korzystał z movementu” niż ciężarowiec, jogin, zawodnik sztuk walki.

Z tego samego powodu trenerzy movementu mogą wywodzić się z różnych dyscyplin sportu.

Podstawą różnicą pomiędzy treningiem tradycyjnym (jakiegokolwiek sportu) a treningiem movement jest podejście do samej jednostki treningowej. Tradycyjny trening opiera się na określonych wzorcach treningowych, technikach, powtarzalności i czasie wykonywanych ćwiczeń, długo i krótko nakreślonych celach treningowych. Trening movement wykracza daleko poza to i opiera się na tak zwanym flow, czyli ciągłej ewolucji wykonywanych ruchów niezależnie od ilości powtórzeń, czy czasu poświęconego na ich wykonanie. Movement to przede wszystkim poszukiwanie swojej własnej drogi w poruszaniu się, wsłuchiwaniu się w siebie i wykorzystaniu w pełni potencjału ciała. Esencją życia jest ruch. Ruszając się, poznajemy samych siebie.
Movement wykracza daleko poza konwencjonalne wyobrażenie ruchów spotykanych na zajęciach fitness. Łączy w sobie trening ciała i umysłu traktując je jako jedność. Po nauczeniu się podstawowych ruchów wprowadzamy elementy swobodnej improwizacji, w której ciało podąża za umysłem, a umysł za ciałem. Poszukujemy ruchu autentycznego wypływającego z emocji, gestu i pamięci ciała. Sprawność fizyczna, siła, wytrzymałość jest jedynie początkiem do wspaniałej przygody z ruchem, doświadczenia przyjemności bycia we własnym ciele i działania. Dlatego właśnie na zajęciach movement nie ma ani gorszych, ani lepszych. Każdy przychodzi z własnym doświadczeniem i pracuje nad sprawnością własnego ciała. Tutaj sprawność rozumiemy zarówno jako świadomość ciała, jak i jego siłę, wytrzymałość, gibkość i mobilność. Faktem jest jednak to, że trening movement wymaga ambitnego i świadomego podejścia do ruchu. Movement to trening dla ludzi inteligentnych i otwartych. Tutaj stajesz sam przed sobą na sali, trawie, w salonie, wsłuchujesz się w siebie i zaczynasz się poruszać. Musisz całkowicie wyłączyć myślenie pod tytułem „teraz robię rozgrzewkę”, „teraz 10 pompek i trzy przysiady w serii”, „teraz może jakaś tabata z burpees” i skupić się na wcześniej wspominanym flow.

Podstawą treningu movement jest ekspresja własna. Siła, wytrzymałość, mobilność, zwinność, zręczność, eksplozywność są jedynie narzędziami potrzebnymi i rozwijanymi w celu doskonalenia własnej ekspresji ruchu. Każdy trening jest inny, każdy trener jest inny, każdy mover jest inny.

Elementami movementu mogą być:
Ground trening — czyli wszystkie ruchy wykonywane na podłodze np. lizard walk podstawowy ruch wykonywany podczas zajęć według metodologii Ido Portala. Ground Trening to również animal flow, (ćwiczenia kalisteniczne odwzorowujące naturalne ruchy zwierząt)
Bipedal training — przykładami takiego treningu jest parkour, taniec, sztuki walki
Brachiation/climbing training — wszystkiego rodzaju ćwiczenia związane ze wspinaniem się, zwisaniem, to równiez praca na drążku.
Manipulative training — tutaj znajdziemy wszystkie ćwiczenia z zakresu kalisteniki, gimnastyki sportowej i artystycznej.

Movement i sporty walki

Movement może być wykorzystywany jako trening sam w sobie, ponieważ świetnie rozwija całe ciało i wszystkie jego możliwości, umiejętności. Nie znam bardziej wszechstronnego systemu, dzięki któremu można swobodnie pracować nad ciałem i umysłem jednoczenie. Movement powinien być stosowany również jako trening uzupełniający dla innych dyscyplin sportu. Z takim podejściem spotykamy się zarówno przy okazji tańca, jak i sztuk walki. Movement, jako ruch znany jest od zawsze, ponieważ bazuje na naszych podstawowych, pierwotnych sprawnościach., jednak samo słowo movement niedawno pojawiło się w mainstreamie, a to za sprawą walki Conora McGregora i Floyda Mayweathera, która była przełomowym wydarzeniem w świecie sportów walki. Była ważna z minimum dwóch względów. Po pierwsze wydarzenie to stało się hitem kasowym, po drugie było to pierwsze zestawienie zawodnika mieszanych sztuk walki z bokserem w starciu bokserskim. Był to również moment, gdy cały świat zwrócił swoją uwagę w stronę mieszanych sztuk walki, a tym samym na osobę Conora McGregora. Powstawały całe serie filmów z prywatnego życia zawodników i z ich przygotowań do walki. Szczególną uwagę zwróciły przygotowania McGregora, a to właśnie za sprawą movementu. Cały świat zastanawiał się, co on właściwie robi i po co? Wszystkie wątpliwości zostały rozwiane podczas walki, która okazała się niezwykle wyrównana i zjawiskowa. Conor McGregor od lat współpracuje z Ido Portalem, który jest czołową postacią, wręcz liderem w świecie movementu, co przełożyło się na jego niewiarygodną sprawność jako zawodnika MMA.

Myśląc o movemencie w kontekście sportów walki należy traktować go jako łącznik wszystkich elementów składowych treningów zawodnika MMA. Movement łączy i wypełnia luki pomiędzy treningiem siłowo kondycyjnym, specjalistycznym (parter, stójka) i streczingiem. Może być stosowany w różnych stadiach cyklu przygotowawczego, spełniając różne cele treningowe. Przykładowo świetnie sprawdzi się zarówno w fazie roztrenowania, jak i BPS (bezpośredniego przygotowania startowego). W zależności od stadium cyklu będziemy skupiali się albo na wytrzymałości, albo na szybkości i eksplozywności, albo na sile. Mając na względzie założenia treningowe danego zawodnika, możemy optymalnie uzupełnić rutynę treningową o wyselekcjonowane elementy movementu.

Ido portal i jego metody

Ido Portal jest propagatorem movementu i nauczycielem z Hajfy (Izrael). Dorastał, studiując sztuki walki, w wieku 15 lat zaczął profesjonalnie trenować capoeirę, brazylijską sztukę walki, której formy są rytmiczne, akrobatyczne i skupiają się na kopnięciach (Istotą capoeira są elementy tańca wpływające na płynność i nieprzewidywalność ruchów). Jednak trenowanie konkretnych dziedzin było według niego niewystarczające, dlatego skupił się na ekspansji horyzontów i paradygmatów leżących u podstaw dyscyplin sportów. Jego filozofia opiera się na wychodzeniu poza konwenanse i specjalizacje, na podważaniu granic, a tym samym na szerokim patrzeniu na ciało i jego fizyczność. Ido Portal rozpowszechnił pojęcie Movement Culture, które w wolnym tłumaczeniu możemy określić jako kulturę ruchu, czyli wszystko to, co jest związane z fizycznym, ale i mentalnym aspektem ruchu.

Metody pracy według Ido Portala opierają się na:

  • Zaprzestaniu myślenia o treningu w formie jednostki treningowej, która trwa „od … do …” na sali treningowej. Powinniśmy poruszać się wszędzie i cały czas, nasze życie powinno być świadomie wykonywanym ruchem.
  • Istotą samorozwoju jest mądra krytyka. Patrz na to, gdzie jesteś, ucz się od najlepszych nauczycieli w swoich dziedzinach. Rozwijaj według własnych potrzeb.
  • Niezależnie od stopnia wtajemniczenia, cały czas się rozwijaj, doświadczaj, krytykuj, podważaj, ucz nowych rzeczy, sięgaj po nowe rozwiązania, szukaj nowych wzorców ruchowych, eksploruj, improwizuj, działaj. Ruszaj się.
  • Movement, dzięki temu, że czerpie z tak wielu dziedzin daje nieograniczone spektrum możliwości. Movement to ciągła nauka, ciągły rozwój. Wszystko to ponieważ „we are all HUMAN first, MOVERS second and only then SPECIALISTS”.
  • Będąc moverem jest się cały czas uczniem.

Zadzwoń, by porozmawiać o Twoich celach